Domů

Workshop

Předešlé workshopy

Komunikační trénink

Datum konání: dohodou - stálá nabídka
Lektor: Petr Holík, Petr Sucháček

Série workshopů je určena jak začátečníkům, tak pokročilým řečníkům. Může sloužit také jako příprava na ad hoc prezentaci (konference, meeting, obhajoba, TED talk apod.)


Čeká vás veřejné vystoupení a nejste si jistí, jak se připravit?
Chcete, aby váš projev způsobil to, co jste zamýšleli?
Chcete se uvolnit a zůstat přirození při jednání s lidmi?
Nechcete se nechat zaskočit nenadálou situací?

Série workshopů je prakticky zaměřena na přípravu mluveného projevu a jeho konstituční prvky. Zaměříme se jak na formu projevu, tak na pilování obsahu. Podíváme se na to, jak zjistit dopad svého projevu a jak sdělovat zpětnou vazbu, či o ni žádat. Součástí workshopů je také osvojení principů improvizace aneb jak se nenechat zaskočit, když se situace vyvíjí jinak, než jsme očekávali.

Komunikační trénink pomáhá:

Jak to celé bude probíhat?

Série workshopů 3x3 – 3 setkání po 3 hodinách. Základem všech setkání budou praktická cvičení, jejich rozbor a přenositelnost do každodenního života. Připravte se na akčně strávený čas!

Základy nenásilné komunikace

Datum konání: dohodou - stálá nabídka
Lektor: Petr Sucháček

Jedná se o vysoce praktický a interaktivní workshop, který může nabývat různých podob.
V minimální variantě se jedná o jednodenní setkání (6-8 hodin) - ochutnávka;
ve střední variantě se jedná o sérii setkání (3-4 setkání po 3-4 hodinách) - ochutnávka, trénink dovedností, nácvik řešení konfliktních situací;
v maximální variantě se jedná o pravidlená setkávání (6-12 setkání po 2-3 hodinách) - kontinuální rozvoj dovedností, přístupů a technik směující k osvojení si a praktikování všech třech pilířů nenásilné komunikace.


Nenásilná komunikace (Nonviolent communication, NVC) je metoda - či možná spíše umění - komunikace směřující k vytváření souladu mezi lidmi a k hledání řešení, která fungují pro všechny.
 
Trénink nenásilné komunikace směřuje právě k těmto velmi praktickým situacím a jejich zvládáním. Ondráš Přibyla své tréninky pojmenovává KOKS - KOmunikace v Konfliktních Situacích. Prozatím jsme tento "KOKS" užívali s učiteli a jinými pedagogickými pracovníky, úředníky a úřady, firmami a manažery, dobrovolníky a neziskovými organizacemi a nezjistili jsme u žádné z cílových skupin žádné nežádoucí účinky.

A teď...

Communication training (ENG)

Datum konání: 11. 1., 18. 1. a 25. 1. 2016
Lektor: Petr Holík, Hanka Vrtalová

A series of workshops is intended for beginners as well as for experienced speakers.


Are you supposed to give a public performance and you don’t know how to prepare yourself?
Do you want your speech to cause what you intended?
Do you want to relax and stay natural when speaking to people?
Do you want to be never caught off-guard?

A series of workshop is focused on practical preparation of a speech and its constitutive elements. We will focus on the form of the speech as well as refining the content. We will take a closer look to how to realize an impact of your speech and how to give feedback as well as how to ask for it. Some time of the workshops will be devoted to acquiring principles of improvisation, in other words, how not to be caught off-guard when situation takes a different course from the one you expected.


 Communication training helps to:

What is it going to be like?
A Series of workshops 3x3 – 3 sessions, 3 hours each. The basis of every session will be practical exercises, their analysis and transferability to everyday life. Be ready for action time!

 

Who is it for?
The workshop is intended for both Czechs and foreigners. We won't focus on grammar issues. The minimal level of English required is B1.

Organizational...

Trénink improvizace

Datum konání: 26. 10., 9. 11., 23. 11. a 7. 12. 2015
Lektor: Petr Holík

Opakování úspěšné série z letošního jara. Čtyři večery v průběhu dvou měsíců. Workshop je vhodný pro začátečníky jako intenzivní úvod do aplikované improvizace.


Jak se s klidem vypořádat s nečekanou situací?
Jak se uvolnit a zůstat přirozený při jednání s lidmi?
Jaké jsou principy improvizace?
 
Pojďme do hloubky.
 
Improvizace je oblíbenou formou divadelního představení. U něj to ale nekončí. Impro se dá žít. Principy improvizace použité v životě přináší pozitivní přístup k dění kolem nás. Na tréninku nebudeme cvičit herectví, ale prozkoumávat jak nám impro v životě pomáhá.  Budeme hledat paralely mezi tréninkem a reálnou situací a trénovat konkrétní, praktické dovednosti. 
 
Trénink improvizace pomáhá:
 
Jak bude trénink vypadat?
Metody divadelní improvizace nabízí spoustu cvičení a her. Některé jsou zábavné, jiné náročné. Nezastavíme se však jen u nich. Budeme se dívat zpátky na to, co děláme a ujasníme si, k čemu je to vlastně dobré. Jak souvisí toto cvičení s reálnou životní situací? Co se to teď vlastně učíme?  Kde to můžeme použít? Na tyto otázky si budeme...
Kontakt // petr@holik.cz   Petr Holík Linked in
suchacek@phil.muni.cz

Nenásilná komunikace Prostor J4 Science Slam Ústav pedagogických věd Improdžow